Instal·lacions

Quirófano clínica dental

Clínica Dental Diví, situada a Mataró, és una de las clíniques dentals millor equipades que pot trobar a l´actualitat.

Consta, entre d´altres departaments, de:

  • Quiròfan amb sistema de desinfecció de l´aire
  • Sala d´esterilizatció amb ultrasons i autoclaus ultraràpids de la classe B de grau metge segons normativa EN 13060 amb protocols de seguiment
  • Tres gabinets dentals amb sistema de desinfecció integrada desl circuits
  • Sala de radiologia digital emplomada
  • Taller de pròtesis
  • Tres salas d´espera independents

Sala d'espera clínica Recepción clínica dental Sala d'espera Recepció clínica Gabinete dental Sala de esterilizacion