Odontologia holística

Odontología holísticaClínica Dental Diví, a més a més dels serveis odontològics tradicionals, fa una aposta per l´Odontologia Holística, basant-se en els cada vegada més nombrosos estudis que es fan en aquest camp, adaptant-se a les noves tendències i tècniques dentals desenvolupades per dentistes.

Holístic vol dir global.  A la nostra Clínica Dental Diví estem oberts a seguir les pautes mèdiques i el protocol que el seu metge naturòpata estableixi.

Amb l´odontologia holística es millora l´estat bucal de la persona eliminant elements potencialment tòxics per a la resta del cos o focus residuals d´infecció.

Així doncs, fent servir els mètodes d´odontologia holística, podem millorar l´estat bucal contribuint a l´equilibri corporal. Aquestes són algunes de les tècniques que apliquem:

  • Eliminació d'amalgames dentals amb protecció: L'amalgama dental és una combinació de coure, estany, plata amb mercuri que s'ha estat fent servir per obturar les càries. La toxicitat del mercuri i els fenòmens de galvanisme provocats per la combinació de diferents metalls a un medi humit com és la boca aconsellen la seva substitució per altres materials no metàl.lics.
  • Repolarizació post-anestèsica: L'anestèsia local altera la conductivitat de la cèl.lula nerviosa modificant el seu potencial. La repolarizació permet recuperar membrana de la cèl.lula alterada, estabilitzar la cèl.lula nerviosa y afavorir la desagregació de las substàncies residuals un cop finalitzat el tractament.
  • Terapia d´ozó: L´ozó és un element que es troba a l´atmosfera de forma natural. Té nombroses aplicacions a l'odontologia com potent desinfectant i ciccatritzador.
  • Implants dentals de circònia: Es fan servir en pacients que no desitgen tenir cap mena de material metàl.lica a la seva boca. La compatibilitat biològica de la circonia està fora de cap dubte. Però no existeixen estudis a llarg termini sobre la seva resistència a les forces mastegatòries.
  • Pròtesis sense metalls
  • Extracció de queixals del seny
  • Radiologia digital (fins un 93% menys de radiació)
  • Pròtesis fixe de ceràmica