Preguntes freqüents sobre implants

 1. Tothom pot portar implants?
 2. De quin material estan fets els implants?
 3. Per què hi ha diferència de preus entre els implants?
 4. Quines proves m'haig de fer per saber si puc portar implants?
 5. Quin tipus d'anestèsia es necessita per col.locar un implant?
 6. Quant de temps triga la intervenció per col.locar un implant?
 7. Em farà mal portar un implant dental?
 8. Se m'inflamarà la zona després de posar-me l'implant?
 9. Podré menjar després de col.locar-me l'implant?
 10. I si no tinc os suficient, em puc posar un implant dental?
 11. Què és la regeneració òssia?
 12. Podré portar dents des del primer dia?
 13. Quantes visites necessitaré?
 14. L'implant em durarà per sempre?
 15. Quina garantia tenen els implants?
 16. Puc fumar si porto implants?
 17. S'ha de fer algun manteniment després de la col.locació de l'implant?
 18. Puc posar-me un implant si duc ortodòncia?
 19. A partir de quina edat es poden posar implants?
 20. Quin és el límit d'edat per posar-se un implant?
 21. Hi ha contraindicacions dels implants?
 22. Els implants poden donar al.lèrgies?
 23. Piten els implants als aeroports?
 24. Es pot posar l'implant al mateix moment en el que es treu la dent?

1. Tothom pot portar implants?

, tothom pot portar un implant dental, a excepció de pacients amb malalties generals que disminueixin les defenses (pacients amb el sistema inmunitari deprimit).

2. De quin material estan fets els implants?

Els implants més resistents són de titani comercialment pur, avalats por nombrosos estudis des de 1965. És important saber el grau de puresa del titani. A més puresa, més qualitat i més garantia de bons resultats de l'implant dental.

El nou material Roxolid de Straumann, combina la puresa del titani pur amb la circonia, augmentant encara més la resistència de l´implant.

També existeixen els implants de circònia pura, que són la millor opció per a les persones que no desitgen implantar-se metalls a la boca, encara que s'ha de saber que tenen menys estudis a llarg termini i que són menys resistents.

3. Per què hi ha diferència de preus entre els implants?

Perquè tots els implants dentals no són iguals.

Principalment, el cost per al pacient d'un implant dental ve determinat per la qualitat de l'implant que se li col.locarà. Si parlem de la mateixa qualitat de l'implant, la diferència de preu entre una clínica dental i una altra és mínima.

Al nostre país no existeix una normativa rigurosa sobre la qualitat mínima dels implants que es venen. Existeixen implants amb forts controls de fabricació i de qualitat, empreses que realitzen estudis de seguiment dels seus implants des de fa més de 40 anys, verificant el resultat a llarg termini d'aquests, però també trobarà implants sense cap mena d'estudi i còpies, que pateixen afluixaments i fractures.

A Clínica Dental Diví, només fem servir implants i peces protèsiques originals Straumann, garantia d'un bon resultat a l'hora de col.locar un implant dental.

Estudis independents demostren que Straumann gaudeix d'una fiabilitat molt superior respecte a d'altres implants. Un implant Straumann multiplica fins a 60 vegades la garantia d'èxit respecte a d'altres marques.

4. Quines proves m'haig de fer per saber si puc portar implants?

La prova bàsica i a la majoria d'ocasions suficient, és una radiografia completa de la boca. En alguns casos, podria ser necessario realitzars-e un TAC.

A més, s'estudiarà l'estat de la mucosa oral, la geniva, i es valorarà la millor manera de col.locar l'implant dental.

5. Quin tipus d'anestèsia es necessita per col.locar un implant?

A la majoria d'ocasions es fa servir anestèsia local doncs les intervencions són indolores i ràpides. A intervencions més complexes o per a tranquilitat del pacient es pot fer servir sedació.

6. Quant de temps triga la intervenció per col.locar un implant?

La duració de la intervenció quirúrgica al posar els implants dentals, depèn de dos factors:

 • La experiència del metge dentista
 • La dificultat del tractament

Col.locar pocs implants dentals trigarà uns trenta minuts. En casos molt complexos o de mols implants, entre 45 i 90 minuts. Generalment, mai més d'hora i mitja.

7. Em farà mal portar un implant dental?

No. Els implants dentals no fan mal ni mentres es fa el tractament ni posteriorment.

8. Se m'inflamarà la zona després de posar-me l'implant?

La majoria de vegades, amb un dentisa cirurgià meticulós, la inflamació és mínima després de la col.locació de l'implant dental.

En casos en el que es necessita aplicar tècniques de regeneració òssia importants es pot donar un inflamació que pot persistir entre 24 o 48 hores.

9. Podré menjar després de col.locar-me l'implant?

Sí, en tots els casos.

10. I si no tinc os suficient, em puc posar un implant dental?

, pot portar un implant dental. Té dos opcions per a solucionar la manca d'os:

 • Evitar la zona a on hauria d'anar col.locat l'implant dental, però que degut a la manca d'os és inviable, i col.locar l'implant a un lloc on sí que n'hi hagi d'os. D'aquesta manera, els implants dentals - habitualment guiats per ordinador - es col.loquen a un lloc diferent d'on era la dent natural, i es col.locquen torts i en angles, a vegades, exagerats. Són els IMPLANTS PTERIGOIDEOS O TRANSZIGOMÀTICS. Aquests tendeixen a produïr nombrosos problemes, afluixament de pròtesis o fins i tot, fractures dels implants. Al nostre centro dental, no realitzem aquest tipus d'implants, per considerar-los antinaturals i d'alt riesc.
 • Implants amb REGENERACIÓ ÒSSIA. Quan hi ha manca d'os, es poden aplicar tècniques per augmentar el volum ossi. L'implant quedarà fixat al lloc on hi havia l'arrel natural, pel que no tindrà problemes de fractures d'implants ni d'afluixament de pròtesis. Com centre implantològic reconegut a nivell europeu, és una de las especialitzacions de la nostra clínica dental desde 1990, impartint conferències i cursos des de llavors.

11. Què és la regeneració òssia?

La regeneració òssia consisteix en la recuperació natural de l'os perdut després d'extraccions dentàries. Quan perdem dents, l'os que els sostenia es reabsorbeix. Amb la regeneració podem fer tornar l'os a l'estat original.

Avui en dia, hi ha materials osteoconductors que afavoreixen la recuperació de l'os EVITANT L'ÚS D'EMPELTS OSSIS d'una altra zona del cos, operació quirúrgicament molt més traumàtica comparada amb la regeneració òssia.

Per a col.locar un implant, és necessari que hi hagi os suficient per a sostenir-lo firmement i evitar problemes futurs. La nostra recomenació com a centre implantològic especialitzat, és aplicar tècniques de regeneració òssia quan aquestes siguin necessàries.

12. Podré portar dents des del primer dia?

Sí, en tots els casos.

13. Quantes visites necessitaré?

Avui en dia, hi ha tractaments que es poden realitzar en una sola visita.

Ara bé, depenent del tractament i del pacient, hi haurà casos en els que seran necessàries més visites, entre tres i sis.

14. L'implant em durarà per sempre?

No hi ha res que duri per sempre sense un manteniment.

L'èxit a la nostra clínica dental amb més de 20.000 implants Straumann col.locats per més de 30 anys és, segons hem presentat a diferent congressos, d'un 98,3 %. Degut a aquest altíssim porcentatge d'èxit en col.locació d'implants dentals, la nostra clínica és un centre pilot  per a estudis d'investigació d'implants a nivell mundial.

15. Quina garantia tenen els implants?

Si el pacient segueix un manteniment, una curta visita anual de control, els implants romandran com el primer dia.

Els nostres implants, de la més alta qualitat i tecnologia, no necessiten per al seu manteniment ni descargolar les pròtesis ni recanvis de peces o cargols, la qual cosa encariria la visita de manteniment.

Altres implants li podrien donar problemes mecànics al poc temps d'haver estat implantats, obligant-lo a realitzar costoses visites de manteniment.

16. Puc fumar si porto implants?

Hi ha molts estudis publicats confirmant que el tabac provoca amb els anys la pèrdua d'implants dentals.

El porcentatge d'èxit dels implants en pacients fumadors és al voltant d'un 65% passat deu anys, mentres que és d'un 98.3% en pacients no fumadors.

17. S'ha de fer algun manteniment després de la col.locació de l'implant?

Sí. S'ha de fer una revisió i una higiene dental anual.

Gràcies a la tècnica que fem servir no és necessari descargolar les pròtesis per al seu manteniment ni tampoc fer cap canvi ni de peces ni de cargos de fixació, pel que la visita, passa per ser una visita rutinària.

18. Puc posar-me un implant si duc ortodòncia?

Sí, de fet ara es fan servir els implants dentals para agil.litzar els movimentos ortodòntics.

19. A partir de quina edat es poden posar implants?

A partir de que es considera que el creixement ossi ha finalitzat. En general des dels 16 anys en les noies i des dels 18 als nois.

20. Quin és el límit d'edat per posar-se un implant?

No hi ha límit d'edat. Precisament una de las grans aplicacions dels implants dentals és millorar la qualitat de vida de pacients d'edat avençada.

21. Hi ha contraindicacions dels implants?

. Les més usuals són fumadors de més de 15 cigarretes al dia i el consum de drogues. El porcentatge d'èxit en aquests casos és al voltant del 65% passat deu anys de la data d'implantació.

22. Els implants poden donar al.lèrgies?

El titani comercialment pur, material del que estan fets els implants, o la circònia, en el cas dels implants dentals que es fan servir a l'odontologia holística, no han provocat al.lèrgies conegudes.

Sí que podrien donar al.lèrgies els materials amb els que es fan les corones de les dents que hi aniran a sobre si no són materials nobles.

23. Piten els implants als aeroports?

No, en cap dels casos.

24. Es pot posar l'implant al mateix moment en el que es treu la dent?

Sí, si la dent no té infecció. Si hi ha infecció es pot comprometre el pronòstic de l'implant dental. El metge dentista valorarà si és procedent o no.

També s'ha de tenir en compte el tipus de geniva que té el pacient. Si la geniva és molt prima, si volem fer-ho tot al mateix moment, pot provocar un problema estètic, pel que no seria recomenable.