Veritats i mentides sobre implants dentals

 1. Tots els implants dentals són iguals?
 2. Tots els dentistes poden posar implants?
 3. Què és el rebutjament d´implants?
 4. Existeixen títuls oficials d´especialistes en implants dentals?
 5. Implants dentals amb cirurgia guiada per ordinador
 6. Implants dentals i dents definitives en un dia?
 7. I si em manca os, puc posar-me un implant dental?
 8. Regeneració òssea o empelt ossi?
 9. Cirurgies mínimament invasives
 10. Riscs al col.locar implants dentals

1. Tots els implants dentals són iguals?

No. Al mercat hi ha implants de qualitat molt diferents. Al nostre país no existeix una normativa rigurosa de control de qualitat, pel que és possible trobar clíniques dentals que facin servir implants de dubtosa o mala qualitat, o fins i tot còpies, i les seves dents poden patir afluixaments i fractures.

La qualitat dels implants determinen el moment en el que acabada la cirurgia, es poden col.locar les pròtesis dentals definitives. Els implants d´alta qualitat permetran cargolar o cimentar les dents des del dia de la seva col.locació, o dintre d´un temps d´espera de sis setmanes, depenent de cada cas.

A Clínica Dental Diví, només fem servir implants i peces protèsiques originals d´alta qualitat (Straumann), doncs pensem que la seva salut és el més important.

Estudis independents demostren que Straumann gaudeix d'una fiabilitat molt superior respecte a d'altres implants. Un implant Straumann multiplica fins a 60 vegades la garantia d'èxit respecte a d'altres marques.

2. Tots els dentistes poden posar implants?

Al nostre país tots poden, però per desgràcia, no tots estan capacitats.

Asseguri´s de qui li ha de realitzar l´implant, hi ha odontòlegs que traspassen les barreres lògiques de la ètica, el respecte per la salut i fins i tot, les seves pròpies limitacions de coneixements i experiència.

A la nostra Clínica Dental de Mataró, l´equip mèdic és Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista en Estomatologia i té com a mínim titulació de màster d' Universitats espanyoles, a més, compten amb l´experiència i els coneixements  necessaris per a realitzar implants dentals amb tota seguretat per a la seva salut.

3. Què és el rebutjament d´implants?

El rebutjament al material en realitat no existeix. Els implants poden fracassar per infecció o per estar col.locats a zonas amb poc os (“un cargol mai no podrà resistir cap força si està col.locat a un envà molt prim") sense que s´hagin fet servir tècniques de regeneració òssea per tal d´augmentar el volum de l´os.

Per a alguns, parlar de rebutjament d´implants és l´excusa perfecta per a justificar quelcom que s´ha fet malament.

A la nostra Clínica Dental, el nostre equip mèdic compta amb l´experiència i el gust per la feina ben feta per evitar aquests problemes.

4. Existeixen títuls oficials d´especialistes en implants dentals?

No existeix cap títul oficial. Les universitats espanyoles proporcionen títuls de Màster i de Post-Grau a tots aquells que segueixen un programa de formación de mínim un any. Existeixen Diplomatures per hores lectives realitzades. El Sistema Nacional de Salut ofereix crèdits als assistents a cursos de formació a centres reconeguts, però no existeix cap Llicenciatura en Implantologia. Algunes universitats estrangeres realitzen cursos d´un o varis caps de setmana de duració. Els títuls que ofereixen són, lògicament, no oficials.

El Dr. Diví, director mèdic de la nostra clínica dental, compta al seu currículum, entre altres col.laboracions amb vàries Universitats Espanyoles, com a professor del Màster de Periodòncia i del Post-grau en Implantologia i Pròtesis aplicada de la Universidad de Barcelona UB, a més de formar part com a Fellow del prestigiós grup ITI (International Team for Implantology) i conferenciant habitual a congressos nacionals i internacionals.

5. Implants dentals amb cirurgia guiada per ordinador

La difussió de la informàtica a la cirurgia d´implants ha animat als dentistes no experimentats a posar implants.

Resultado de implantes por cirugia por ordenador

El procediment requereix de la intervenció coordinada de diferents professionals (radiòleg, cirurgià dentista, tècnics de l´empresa que processen les dades informàtiques i prostodoncista) amb el que els costos s´ incrementen.

Les cases comercials faciliten al dentista “unes plantilles” assenyalant el lloc on s´ha de perforar i unes estructures metàl.liques, com FERRADURAS, amb DENTS ENGANXADES PREFABRICADES que seran les dents definitives. El resultat és el de la foto de la dreta.

Els programes informàtics no visualitzen la qualitat i el gruix de la geniva, essencial per a l´estètica i per a l´estabilitat de l´implant a llarg termini, amb el risc cada vegada més freqüent de trobar implants que fracassen per que estan col.locats fora de l´os o allotjats a un os massa prim. A alguns països s´aconsella l´ús dáquest sistema exclusivament a implantòlegs amb anys d´experiència.

Els sistemes com SIMPLANT® (el que té més anys d´experiència) o el NOBELGUIDE® son útils, però no imprescindibles, per a situacions concretes. Un metge experimentat ha de valorar si són necessaris.

6. Implants dentals i dents definitives en un dia?

Sí, és possible col.locar els implants i les dents fixes a una mateixa sessió a alguns casos, sempre sota la valoració de l´ èquip mèdic.

Els casos idonis, tant si es tractava de la manca d´una dent o de més d´una, son aquells casos en el que les dents ja se sostenien en llocs amb os suficient.

És millor no posar la dent definitiva final el mateix dia de la col.locació de l´implant, ja que el procés de maduració de la geniva podria provocar desajustaments a la pròtesis resultant que la dent no quedés estètica. És possible, doncs, posar la dent el mateix dia, però una dent provisional.

Si vostè ha sentit que a un mateix dia es van posar implants i dents definitives, es refereixen a les estructures metàl.liques, com ferradures, amb dents prefabricades enganxades a elles. El resultat funcional i estètic és molt pobre amb aquest tipus de solucions.

A Clínica Dental Diví, com a centre especialitzat en Implantologia, els tractaments d´implants i dents en un dia es realitzen amb pròtesis fetes a la seva mida, per ser tractaments estètics i segurs.

Si l´equip mèdic decideix que la geniva necessita una maduració abans de la col.locació de la dent definitiva, li aconsellarà sobre el temps d´espera, que variarà depenent de cada cas, amb implants Straumann, unes sis setmanes; en casos de regeneracions òssees complicades, aquest temps podria augmentar una mica).

Abans de procedir a la col.locació de la dent definitva, en tots els casos, el metge haurà de medir l´estabilitat real de l´implant amb un instrument especial de la casa OSSTELL®, per reassegurars-e que l´implant ha arribat a bon port.

7. I si em manca os, puc posar-me un implant dental?

Li poden proposar dos solucions:

 • Evitar la zona correcta de col.locació de l´implant perque no hi ha os suficient i posar l´implant a un lloc proper que sí tingui os. Això suposa que els implants es posen a un lloc diferent on hi era l´arrel natural de la dent, col.locant-se torts. Aquests són els IMPLANTS PTERIGOIDEOS O TRANSZIGOMÀTICS. Aquest  implants a llarga tendeixen a produïr nombrosos problemes, com afluixament de les pròtesis o fins i tot que s´arribi a trencar l´implant.

 • Implantes pterigoideos

  AL NOSTRE CENTRO DENTAL, NO REALITZEM AQUEST TIPUS D´IMPLANTS PER CONSIDERAR-LOS ANTINATURALS I D´ALT RISC.
 • Implants amb REGENERACIÓ ÒSSEA. A la nostra clínica dental, quan no hi ha os suficient, fem servir  tècniques per augmentar el volum ossi. Això vol dir que l´implant quedarà fixat a l´os al lloc natural de la dent i no tindrà problemes d´afluixament de pròtesis ni de fractures d´implants. Com a centre implantològic reconegut a nivell europeu, aquesta és una de les nostres especialitzacions des de 1990, impartint conferències i cursos des de llavors.

 • Implantes dentales correctos

  A CLÍNICA DENTAL DIVÍ REATLIZEM TREBALLS ESTÈTICAMENT FUNCIONAL I MÈDICAMENT SEGURS.

8. Regeneració òssea o empelt ossi?

La tènica de l´EMPEL OSSI consisteix en prendre os del mateix pacient (barbeta, rama ascendent mandibular o meluc) per implantar-ho a la zona de col.locació de l´implant dental amb manca d´os. És una cirurgia agressiva, amb el trasllat de l´os es moren moltes cèl.lules ossees i els empelts amb els anys pateixen reabsorcions importants.

A la nostra Clínica Dental des de 1990 portem a terme tècniques de REGENERACIÓ ÒSSEA amb gran èxit, evitant la cirurgia de l´empelt ossi.

Regeneración óseaConsisteix en col.locar a la zona de manca d´os un material osteoconductor que estimula el creixement de l´os.

Per obtenir un bon resultat és essencial fer servir materials naturals de qualitat que no provoquin rebutjament i un gran domini de la tècnica quirúrgica per part del cirurgià dentista.

La regeneració òssea li permetrà col.locar l´implant dental amb tota seguretat solucionant el problema de la manca d´os.

Com a centre implantològic de referència a Espanya, Dental Diví lli proposa una cirurgia menys invasiva i duradora.

9. Cirurgies mínimament invasives

No és cap tècnica nova. A Clínica Dental Diví el principi bàsic a qualsevol cirurgia és crear el menor trauma possible pel pacient, així  la inflamació post-operatòria és pràcticament inexistent.

Fa anys que alguns dentistes col.loquem els implants “sense obrir” la geniva, malauradament, no és possible aplicar-ho sistemàticamente a tots els pacients.

10. Riscs al colocar implants dentals

El col.locar malament l´implant dental podria lesionar una fibra nerviosa que deixaria el pacient sense sensibilitat a la boca, també podrien donar-se infeccions locals, sinusitis o hemorràgies.

Ens indigna que degut a una planificació a la lleugera o degut a una imprudència durant la cirurgia, realitzada per dentistes inexperts, es puguin arribar a donar-se aquestes situacions perfectament evitables.

A Dental Diví portem més de 30 anys realitzant implants, amb una experiència de més de 20.000 implants col.locats amb èxit.