Termes d'ús

El present espai web ha estat dissenyat i creat per a informar del serveis que Dental Diví SLP ofereix, segons els Termes d'Ús que a continuació s'estableixen, en conformitat a la legalitat vigent i prohibint de forma expressa qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Dental Diví SLP o terceres persones, tot reconeixent per part de l'usuari que el fet d'accedir al nostre espai web suposa haver llegit i acceptat les següents condicions:

1. Titularitat i Termes d'Ús

El domini implantesmataro.es està registrat a favor de Dental Diví SLP, societat limitada amb CIF B64479801. El domicili social de Dental Diví SLP és C/ Bonaire, 8 baixos, Mataró (Barcelona). Aquest espai web està dirigit al públic en general, interessat en els nostres serveis, el qual té dret a navegar lliurement amb les limitacions recollides en aquests Termes d'Ús.

2. Propietat Intel.lectual i Industrial

Dental Diví SLP ostenta els drets d'ús i explotació d'aquest espai web. Els drets d'ús del material gràfic i fotogràfic que s'hi mostren han estat adquirits per Dental Diví SLP. L'accés a aquest espai web o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, cessió o llicència de drets de propietat intel.lectual i indústria. Són prohibides, la reproducció, transformació, distribució, comunicación pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts i (o elements integrants d'aquest espai web), llevat que expressament s'indiqui el contrari. La persona, persones o entitat jurídica que atempti contra els drets de propietat intel.lectual o industrial de Dental Diví SLP serà responsable davant els Tribunals Competents.

3. Exempció de responsabilitat

Malgrat que Dental Diví SLP s'esforçarà en mantenir l'exactitut del contingut d'aquest espai web, no pot garantir l'absoluta exactitut de totes les seves dades. Així mateix no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest espai web, ni de la garantia absoluta d'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys a sistemes informàtics, pel que no ens podem responsabilitzar dels perjudicis ocasionats per aquesta causa.

4. Disputes

Dental Diví SLP es reserva el dret de modificar aquests Termes d'Ús a la seva conveniència respectant sempre la normativa legal. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir en l'aplicació dels següents Termes d'Ús, s'aplicarà la legislació espanyola i hauran de ser tramitats pels Jutjats de Mataró (Barcelona).