Política de privacitat

Les dades personals que vostè ens faciliti per mitjà d'aquest espai web, seran tractats de forma totalment confidencial i seran incorporades a una base de dades gestionada per Dental Diví SLP.

De conformitat a la Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre (LOTARD), vostè té dret a accedir a aquesta informació en els termes fixats per aquesta llei i modificar-ne o rectificar-ne les dades faciiitades, dirigint-se per escrit a:

Dental Diví SLP
CIF: B64479801
C/ Bonaire, 8 baixos
08301 – Mataró (Barcelona)